polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 27.03.2017 imieniny: Ernesta, Jana, Marka

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:139774

Wszystkie wizyty:289951

Użytkownicy online:2

Polecamy

opublikowano: 2016-12-21

Aktualności

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Chełmie
opublikowano: 2017-03-24
W dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu. 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu chełmskiego za 2016r.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu chełmskiego na lata 2017 – 2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Powiatu Chełmskiego.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad sesji.
więcej
Gala Plebiscytu Sportowego 2017
opublikowano: 2017-03-23

Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Debiut oraz Klub 2016 roku został rozstrzygnięty. Wręczenie nagród  odbyło się 16 marca br. w Chełmskim Domu Kultury. 

więcej
Komunikat ARR w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń
opublikowano: 2017-03-21

KOMUNIKAT
w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów
mleka i świń
    o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego.

Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

więcej
Ogłoszenie BIP w sprawie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kasiłanie
opublikowano: 2017-03-21

Decyzja o nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Chełmskiego prawa własności nieruchomości stanowiących mienie wykreślonej z rejestru sądowego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kasiłanie


Treść ogłoszenia BIP

więcej
AIESEC łamie barierę językową
opublikowano: 2017-03-17

Już po raz kolejny Zespół Szkół w Dubience uczestniczył  w warsztatach kulturowych WORLD TALKS w ramach realizacji międzynarodowego programu AIESEC Lublin. Tym razem w dniach 06-10 marca br.,  placówka gościła wolontariuszy z Indonezji - Bahruddiena Haniefa i z Iranu- Mohamada Davida Esmaeili.

Dzięki AIESEC University uczniowie rozwinęli w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach oraz poznali  kulturę Indonezji i Iranu bez konieczności wyjeżdżania za granicę, a wszystko to dzięki lektorom zza granicy. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim, a popołudniowe spotkania ze studentami były też idealnym sposobem na spędzanie wolnego czasu i dostarczenie rozrywki. Koordynatorem projektu była Pani Bożena Wintmiller.

więcej