polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 23.03.2018 imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Polecamy

opublikowano: 2017-10-01

Aktualności

Powiatowy Konkurs Palmy i Pisanki Wielkanocne
opublikowano: 2018-03-21

Starostwo Powiatowe w Chełmie jest organizatorem XX Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”, którego celem jest propagowanie twórczości związanej z tradycjami Świąt Wielkanocnych oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocy.

więcej
Uchwała Nr 714/2018 Zarządu Powiatuw Chełmiez dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubience
opublikowano: 2018-03-20

Uchwała Nr 714/2018 Zarządu Powiatuw Chełmiez dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Dubience

Uchwała Zarząd Powiatu w Chełmie w spr. ogłoszenia konkursu oraz ogłoszenie

więcej
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Chełmie - porządek obrad
opublikowano: 2018-03-20

W dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 11.30 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu                          Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Chełmie.
 8. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu                          Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie.
 9. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz                        z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2017 rok.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2017 rok.
 11. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim                              w 2017 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych                       dla dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Chełmskiego” za 2017 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski za 2017 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Dorohusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Dorohusku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Dorohusku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Dorohusku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dubience w Branżową Szkołę I stopnia w Dubience.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rejowcu w Branżową Szkołę I stopnia w Rejowcu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Dubience w Szkołę Policealną w Dubience.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Siedliszczu w Szkołę Policealną w Siedliszczu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Rejowcu w Szkołę Policealną w Rejowcu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych  podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na zadanie organizacji tras pasażerskich na linii kolejowej nr 81.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1868L Gminie Wojsławice.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1867L Gminie Wojsławice
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie Wojsławice.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1860L Gminie Żmudź.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1823L Gminie Ruda-Huta.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1809L Gminie Siedliszcze.
 35. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 36. Wnioski komisji.
 37. Komunikaty Przewodniczącego.
 38. Wnioski i oświadczenia radnych.
 39. Zakończenie obrad sesji.
więcej
powiatowy dzień kobiet 2018
opublikowano: 2018-03-18

 Blisko 1 600 kobiet uczestniczyło w Powiatowym Dniu Kobiet, który odbył się 16 marca 2018 roku w hali MOSiR w Chełmie. Były życzenia, kwiaty oraz występ artystyczny zespołu Bimber Boys oraz Skaner

więcej
„POMÓŻMY NIKOLI”
opublikowano: 2018-03-15

Kilka dni temu -21 lutego 2018 r., wielka tragedia dotknęła Rodzinę z miejscowości Petryłów w gm. Sawin, powiat chełmski. W pożarze stracili oni dorobek swojego życia .

Tragedia tej rodziny jest tym większa, że siedmioletnia Nikola jest ciężko chora. Jest to dziewczynka niemówiąca, mająca problemy ze słuchem. Czeka Ją kolejna już operacja i wszczepienie implantów.

więcej