polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 27.05.2018 imieniny: Amandy, Jana, Juliana

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Rzecznik Konsumentów dla m. Chełm oraz Powiatu Chełmskiego

opublikowano: 2011-07-14

Krzysztof Nadolski
Biuro Rzecznika Konsumentów dla m. Chełm oraz Powiatu Chełmskiego
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 21 (parter)
tel. 82 562-75-05

godziny pracy biura:

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:
7.30 - 12.00
9.00 - 17.00
7.30 - 12.00
9.00 - 17.00
7.30 - 15.30

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

W znakowaniu spraw Powiatowy Rzecznik Konsumentów używa symbolu „PRK”.

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną  pocztą elektroniczną (e-mailem) która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno  zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie  oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej do Powiatowego Rzecznika Konsumentów korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
- adresu (ulicy, nr domu, miejscowości i kodu pocztowego ) tej osoby;
- opisu sprawy i zapytania.

----->>> Podstawowe informacje dla konsumenta <<<---


 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów


 

 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

 Federacja Konsumentów

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

 Biuro Informacji Kredytowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Dolceta
Bezpłatna Infolinia Konsumencka:

tel. 0 800 800 008

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00