Powiatowe Centrum Certyfikacji
wstrzymuje wydawanie
niekwalifikowanego podpisu elektronicznego
do odwoĊ‚ania

Przepraszamy