polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 20.07.2019 name-day: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Polecamy

published: 2017-10-01

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursach dożynkowych
published: 2019-07-17
Organizatorzy Dożynek Powiatu Chełmskiego - Starosta Chełmski i Burmistrz Rejowca - które odbędą się 1 września 2019 r. w Rejowcu zapraszają gminy, koła gospodyń wiejskich oraz twórców ludowych do zaprezentowania swojego dorobku na stoiskach promocyjnych i wystawie rękodzieła ludowego. Wystawcom zapewnione zostaną miejsca wystawowe, podstawowe wyposażenie, tj. stoliki i krzesła oraz w miarę możliwości namioty.
Podczas Dożynek przeprowadzone zostaną konkursy: na tradycyjny wieniec dożynkowy, tradycyjny chleb wiejski, najlepszą nalewkę, najlepsze ciasto i najładniejszą kompozycję dożynkową.

Zgłoszenia udziału w wystawie należy dokonać w terminie do 20 sierpnia br., zaś w konkursach do 26 sierpnia br.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw  Społecznych, nr tel. 82 562 75 07, 82 562 76 07.

more
xi spotkanie trzech kultur
published: 2019-07-10
zaproszenie na XXii turniej gmin "między nami sąsiadami"
published: 2019-07-04
DPS w Nowinach z certyfikatem
published: 2019-07-02

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach uczestniczył w projekcie "Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono trzy szkolenia dla pracowników DPS: "Skuteczna praca w zespole" i "Interakcja i komunikacja personelu z podopiecznymi" oraz "Rola audytora wewnętrznego w zapewnieniu jakości" i "Analiza dokumentacji wdrożeniowej, kontekst prawny, praca na dokumentach z dostępem  do platformy". Jednostka otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie normy DOS oraz dokumentację systemu zarządzania zgodnego z normą DOS. Pracownicy również otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

more
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dubience
published: 2019-06-19

Zarząd Powiatu w Chełmie
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Dubience.

more