polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 21.11.2017 imieniny: Janusza, Marii, Reginy

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:5

Polecamy

opublikowano: 2017-10-01

Kształtowanie postaw proekologicznych

opublikowano: 2013-03-20

"Świąteczna choinka - Naturalnie"
Bądź "EKO" na Święta

Art. 1
Czy wiesz, że...

19 marca bieżącego roku, o godz. 20.30 odbył się wielki finał Godziny dla Ziemi WWF. Tradycyjnie do akcji można było włączyć się poprzez zgaszenie światła na jedną godzinę w sobotę. W Polsce tegoroczna edycja była poświęcona wilkowi. W ramach "Godziny dla wilka" każdy mógł wyrazić swój sprzeciw wobec powracających wciąż pomysłów odstrzału wilka, a jednocześnie pokazać swoje poparcie dla idei ochrony zwierząt tego gatunku w naszym kraju.
źródło:http://www.wwf.pl/?18800/19-marca-zgasn-wiata-w-ramach-Godziny-dla-Ziemi-WWF

Art. 2
Czy wiesz, że...
Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju - powstała 9 stycznia 1928 a jej symbolem jest żubr.  Powołana została w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia. LOP prowadzi szeroką i znaczącą działalność wydawniczą, znaną z wielu ciekawych publikacji książkowych, plansz tematycznych, plakatów, kalendarzy, zakładek, a szczególnie miesięcznika "Przyroda Polska" z wkładką "Biuletyn EKO-edukacyjny". Liga Ochrony Przyrody za swoje zasługi odznaczona została krzyżem „Polonia Resituta”.
źródło: http://www.lop.org.pl/O_nas


Art. 3
Czy wiesz, że...

Dąb Bolko jest jednym z najstarszych dębów szypułkowych w Polsce. Rośnie on w pofolwarcznym parku w miejscowości Hniszów w gminie Ruda-Huta. Dąb Bolko od 1959 r. objęty jest ochroną jako pomnik przyrody. Według legend pod drzewem tym odpoczywał sam król Bolesław Chrobry wraz ze swymi wojskami podczas wyprawy na Kijów. Co roku w połowie sierpnia w cieniu wielkiego dębu odbywa się „Bolkowanie”. Obchody są podzielone zazwyczaj na dwa dni: pierwszy ma charakter sportowy, a drugi – jarmarku, podczas którego odbywa się „Nadbużańska Akademia Smaku”. Dąb Bolko uzyskał tytuł Drzewa Roku Klubu Gaja 2015, reprezentował również Polskę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2016, zajmując IV miejsce.
źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_Bolkoorazhttp://www.drzeworoku.pl/index.html

Art. 4
Czy wiesz, że...
Chełmski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku w celu ochrony dużych kompleksów leśnych w pobliżu Żalina, Czułczyc i Sawina oraz łąk i torfowisk. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Chełmski Park Krajobrazowy leży na granicy dwóch mezoregionów: Obniżenia Dubieńskiego i Pagórów Chełmskich zaliczanych do makroregionu Polesia Wołyńskiego. W obrębie Obniżenia Dubieńskiego dominują równiny torfowe. Tworzą one monotonną wyrównaną powierzchnię w poziomie 170-175 m n.p.m. Ponad nimi wznoszą się terasy jeziorne urozmaicone formami krasowymi oraz zagłębieniami bezodpływowymi. Głównymi elementami Pagórów Chełmskich są formy pochodzenia lodowcowego. Na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny znajdują się cztery rezerwaty przyrody. Podzielić je można na dwie grupy, pierwsza to rezerwaty typu leśnego: Bachus i Serniawy, drugą grupę stanowią rezerwaty typu torfowiskowego: Brzeźno i Bagno Serebryskie. I to właśnie torfowiska o charakterze węglanowym są wielką osobliwością przyrodniczą Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Powstały one w obniżeniu terenu na płytko zalegających pokładach kredy piszącej. Prawie połowę powierzchni parku zajmują lasy. Są to głównie bory świeże, ale także grądy i olsy ze wspaniałymi starymi drzewostanami. Poza dominującą sosną pospolitą, są to m.in. dęby szypułkowe i bezszypułkowe, brzozy brodawkowate, graby, olchy czarne. Zwiedzając Chełmski Park Krajobrazowy warto skorzystać ze znakowanych szlaków pieszych „Szlaku Pojeziernego Południowego” oraz „Szlaku bagien i moczarów”. Wyznaczone są też ścieżki dydaktyczne „Bachus”, „Bagno Serebryskie” oraz „Stańków”. Północno-wschodnim skrajem parku przebiega popularny nadbużański szlak rowerowy.
źródło: http://www.parki.lubelskie.pl/parki_krajobrazowe/chelmski.html

 

Art. 5
Czy wiesz, że...

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Recykling „jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii”. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk. O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.
źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/recykling;3966517.html

Art. 6
Czy wiesz, że...

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Celem Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest pokazanie znaczenia przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan, a także uświadomienie wysokiego stopnia degradacji środowiska naturalnego na świecie. Dzień ten w tym roku poświęcony był walce z nielegalnym handlem gatunkami zwierząt zagrożonych wyginięciem.
źródło:https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/swiatowy-dzien-ochrony-srodowiska/


Art. 7
Czy wiesz, że...

Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów: ochronę lasów naturalnych, ochronę oceanów i mórz, ochronę przed substancjami toksycznymi i walkę z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi, promocję rewolucji energetycznej i odejście od brudnych źródeł energii, promocję zrównoważonego rolnictwa i walkę przeciwko wprowadzaniu do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).
Greenpeace przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego od 1971 roku, kiedy to grupa aktywistów protestowała przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. Od tamtej pory istotą działania organizacji są akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Biura Greenpeace znajdują się w ponad 40 krajach świata. Aby zachować swoją niezależność, Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji. Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców. W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku z siedzibą główną w Warszawie.
źródło: http://www.greenpeace.org/poland/pl/o-nas/

Art. 8
Czy wiesz, że...
Definicja lasu może być rozpatrywana w różnych aspektach znacznie się różniących, dlatego też możemy definiować go według poniższych przykładów. Grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 10 arów, pokryty roślinnością leśną tj. drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub teren przejściowo tej roślinności pozbawiony. Las jest ekosystemem, mającym wielkie znaczenie w kształtowaniu lokalnego klimatu. Lasy to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza, pełnią one fundamentalną rolę w obiegu CO2 w atmosferze. Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Las na powierzchni 1 ha rocznie asymiluje rocznie około 3600 kg węgla, zawartego w 16 mln m3 powietrza. To znaczy, że hektar lasu wchłania w ciągu 1 godziny tyle CO2 ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Z tego właśnie względu lasy nazywamy „zielonymi płucami ziemi”.
źródło: http://dlaklimatu.pl/oczyszczajaca-rola-drzew/

Art. 9
Czy wiesz, że...

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca. Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku.
źródło: http://naszaziemia.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-ziemi-2015.html

Art. 10 ost.
Czy wiesz, że...

Najmłodszym Parkiem Narodowym w Polsce jest Park „Ujście Warty” został on założony 1 lipca 2001 r. Położony jest przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie trasy niskiej rzeki Warty. Zajmuje on powierzchnię 8074 ha. Na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty” zaobserwowano ponad 279 gatunków ptaków, z czego lęgi stwierdzono u więcej niż 170 gatunków. Kilkanaście z nich figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, np.: bączek, ohar, cyraneczka, mewa mała, kulik wielki.
źródło: https://www.pnujsciewarty.gov.pl/61,park-w-liczbach.html


Konkurs "Świąteczna choinka - Naturalnie"
7-20 grudnia 2016 r.


KONKURS PLASTYCZNY ORAZ NA TABLICĘ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ „NATURA W TRZECH ODSŁONACH” - 2016 r.

Powiat Chełmski, w ramach realizowanego projektu Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym oraz w Konkursie na tablicę informacyjno-edukacyjną uczniów szkół z terenu powiatu chełmskiego.

Termin składania prac zostaje wydłużony do dnia 12 października 2016 r.
Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian.

Szczegóły Konkursu plastycznego:
LINK DO REGULAMINU
Szczegóły Konkursu na tablicę informacyjno-edukacyjną:
LINK DO REGULAMINU


„KONKURS FOTOGRAFICZNY „NATURA W TRZECH ODSŁONACH”” - 2016 r.

Powiat Chełmski, w ramach realizowanego projektu Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym.

Termin składania prac zostaje wydłużony do dnia 12 października 2016
Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian.

Szczegóły i regulamin konkursu
LINK DO REGULAMINU


„Taką mamy naturę” - 2013 r.
Warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Chełmskiego

Powiat chełmski w okresie od marca do października 2013 r. realizował zadanie pn. Warsztaty ekologiczne dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Chełmskiego „Taką mamy naturę” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem realizowanego przedsięwzięcia było kształtowanie u młodzieży szkolnej z terenu powiatu chełmskiego postaw proekologicznych, poznanie przyrody odwiedzanego terenu, pokazanie jej piękna i niezwykłości, zaciekawienie przyrodą, wzbudzenie refleksji na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka i osobistej odpowiedzialności za stan środowiska.

Udział w zadaniu wzięli uczniowie szkół z terenu powiatu chełmskiego zainteresowani ekologią i ochroną przyrody:
1)    Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii
2)    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku
3)    Gimnazjum Publiczne w Żmudzi
4)    Szkoła Podstawowa w Żmudzi
5)    Zespół Szkół w Stołpiu
6)    Zespół Szkół w Siedliszczu

W ramach zadania został przeprowadzony konkurs skierowany do szkół, których uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach na najciekawszą prezentację multimedialną na tematy: (1) walorów przyrodniczych powiatu chełmskiego, (2) kształtowania postaw proekologicznych.


Prezentacje

Z pamiętnika Warsztatnika

Kontakt:
tel. 82 562 75 07
Aneta Różycka aneta.rozycka@powiat.chelm.pl
Joanna Wąsowicz joanna.wasowicz@powiat.chelm.pl.

"U nas natura ma głos" - 2012 r.