polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 21.08.2018 imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Miasto Trebiszów - Słowacja

opublikowano: 2011-07-19

Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego z miastem powiatowym Trebiszów (Słowacja)

0_herb trebiszow.jpg

Powiat chełmski podpisał umowę o współpracy międzyregionalnej z Trebiszowem w dniu 8 grudnia 2008 r.

Umowa ta stanowi kontynuację współpracy zapoczątkowanej w dniu 16 lipca 2003 r. między powiatem Trebiszów a powiatem chełmskim. Współpraca z powiatem Trebiszów prowadzona była w zakresie oświaty, kultury, sportu, rolnictwa oraz rozwoju społeczno-gospodarczego i trwała do maja 2005 r. tj. do chwili reformy administracji publicznej w Słowacji obejmującej m. in. likwidację Urzędów Powiatowych.
W kwietniu 2008 r. powiat chełmski zwrócił się do Ambasadora Słowacji w Polsce z prośbą o pomoc w nawiązaniu dalszych partnerskich kontaktów z powiatem Trebiszów. Ambasador, z uwagi na likwidację Urzędów Powiatowych i pozostawienie powiatów jako jednostki administracyjnej, zaproponował kontynuację współpracy z miastem powiatowym Trebiszów.

Slowacja_Trebiszow_przy stole.jpg

Dnia 8 grudnia 2008 r. podpisano nową umowę z miastem Trebiszów. W partnerskiej umowie strony określiły współpracę w zakresie:
- rozwoju turystyki,
- samorządności,
- oświaty,
- kultury i sportu,
- rozwoju gospodarczego.

Dnia 14 stycznia 2009 r. strony ustaliły kierunki i formy współpracy na najbliższe lata. Zwrócono uwagę na realizację konkretnych Projektów z wykorzystaniem dostępnych na ten cel środków z Unii Europejskiej. Ustalono, iż jednym z głównych elementów współpracy, będzie współpraca na płaszczyźnie projektowej polegająca na przygotowaniu i realizacji wspólnego projektu w zakresie rozwoju turystyki obu powiatów, złożonego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna - „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej”.
Partner słowacki zaoferował pomoc w zakresie realizacji Projektu, czego wyrazem jest podpisany w dniu 14 stycznia 2009 r. list intencyjny o partnerskiej współpracy w ramach Projektu. W liście tym strona słowacka zobowiązała się m. in. do dostarczenia niezbędnych informacji na temat swojego miasta i powiatu, pomocy w organizacji wizyt studyjnych na terenie Słowacji, pomocy w rekrutacji uczestników wizyt studyjnych w Polsce, udzielenia pomocy eksperckiej w opracowaniu materiałów strategicznych z zakresu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej.

Czytaj więcej o projekcie „Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej”  >> 

Trebiszów - podstawowe dane

mapa Trebiszow.jpg

Miasto Trebiszów jest siedzibą powiatu. Położone w południowo–wschodniej części Słowacji w województwie koszyckim jest ośrodkiem życia kulturalnego i gospodarczego dla powiatu.
Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia:
  - 22 342 osoby w mieście, 357 osób/km2
  - 103 779 osób w powiecie, 97 osób/km2

Strona internetowa miasta Trebiszów: www.trebisov.sk