polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 23.03.2018 imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Polecamy

opublikowano: 2017-10-01

Kwartalnik Powiatowy

opublikowano: 2013-01-03

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

opublikowano: 2015-12-09

Powiat chełmski zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017,poz.2030) uruchomił 3 mobilne punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną.
 

Do roku 2018 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1769, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Z 2017 r.poz. 1832 z póź. zm), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1255 z póź. zm.), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 z póź. zm.), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
  8. która jest w ciąży.

Weryfikacji osób ubiegających się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, pod kątem spełniania kryteriów do jej uzyskania dokonywał będzie adwokat bądź radca prawny udzielający pomocy prawnej.

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2018

Poniedziałek – Czwartek
Starostwo Powiatowe w Chełmie,
plac Niepodległości 1,
22 – 100 Chełm,
pok. 350, III piętro
w godz.8.00 – 12.00 – poniedziałek, środa, czwartek
w godz.7.30 – 11.30 - wtorek
Poniedziałek
Gmina Sawin, Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12,
w godz. 8.00 – 12.00
Gmina Dubienka, Urząd Gminy Dubienka ul. 3 Maja 6,
w godz. 7.30 – 11.30

Wtorek
Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, MOK „Dworek”, ul. Lubelska 24a,
w godz. 13.00 – 17.00
Gmina Dorohusk, Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50,
w godz.8.30 – 12.30

Środa
Miasto Rejowiec, Biblioteka, ul. Zwierzyńskiego 8c,
w godz. 9.00 – 13.00
Gmina Wojsławice, Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30,
w godz. 7.30 – 11.30

Czwartek
Miasto Siedliszcze, Biblioteka, ul. Szpitalna 15 a ,
w godz. 9.00 – 13.00
Gmina Białopole, Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1,
w godz. 8.30 – 12.30

Piątek
Gmina Leśniowice, Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21a,
w godz. 10.00 – 14.00
Gmina Żmudź, Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22,
w godz. 8.00 – 12.00
Gmina Wierzbica, Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica Osiedle, ul. Włodawska 1
w godz. 8.00 – 12.00