polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 21.08.2018 imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

XXV SESJA RADY POWIATU W CHEŁMIE
opublikowano: 2017-09-13 09:07:25

 W dniu 12 września 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Chełmie. 

  Podczas sesji podjęto uchwały:

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,  

-w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,  

-w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Chełmskiego instrumentem płatniczym,

- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie,

-uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Powiatu Chełmskiego do realizacji projektu pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1803L na odcinku od km 6+265 do km 8+771,14 oraz drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 10+512,22” współfinansowanego ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (Chutcze, Aleksandrówka, Serniawy – gm. Sawin),  

-uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Powiatu Chełmskiego do realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1804L na odcinku od km 0+000 do km 9+014” współfinansowanego ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Wierzbica-Osiedle, Wierzbica, Staszyce, Kozia Góra, Sawin – Gmina Wierzbica          i Gmina Sawin),

-podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.

powrót