polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 18.07.2018 imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:15

XXVII sesja rady powiatu w chełmie
opublikowano: 2018-01-02 09:50:04

W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Podczas sesji podjęto uchwały:

 

  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  •  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

  •  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

  •  w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

  •  uchwały w sprawie programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  •  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

  •  w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

  •  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych na 2018 rok

  •  w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2018 rok

powrót