polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 30.03.2017 imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:139991

Wszystkie wizyty:290395

Użytkownicy online:15

Polecamy

opublikowano: 2016-12-21

Aktualności

Gruźlica - czy nadal groźna?
opublikowano: 2017-03-28

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie w dniu dzisiejszym odbyła się prelekcja na temat profilaktyki oraz  rozpoznawania choroby jaką jest gruźlica.

więcej
Powiatowy Konkurs Mitologiczny "Odyseusz i inni”
opublikowano: 2017-03-28

Organizatorzy Powiatowego Konkursu Mitologicznego "Odyseusz i inni” serdecznie  zapraszają do udziału w konkursie, który odbędzie się 16 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Białopolu.

<<<Regulamin i karta zgłoszenia >>>

więcej
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Chełmie
opublikowano: 2017-03-24
W dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu. 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu chełmskiego za 2016r.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu chełmskiego na lata 2017 – 2019”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Powiatu Chełmskiego.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad sesji.
więcej
Gala Plebiscytu Sportowego 2017
opublikowano: 2017-03-23

Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Debiut oraz Klub 2016 roku został rozstrzygnięty. Wręczenie nagród  odbyło się 16 marca br. w Chełmskim Domu Kultury. 

więcej
Komunikat ARR w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń
opublikowano: 2017-03-21

KOMUNIKAT
w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów
mleka i świń
    o wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego.

Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się na stronie:
www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

więcej