polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 19.06.2018 imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:8

Polecamy

opublikowano: 2017-10-01

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

opublikowano: 2012-08-09

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Chełmskiego Nr 66/2015 z dnia 09/07.2015 r.

funkcja
stanowisko służbowe
Przewodniczący zespołu Starosta Chełmski
I z-ca Przewodniczącego Zespołu

Wicestarosta

II z-ca Przewodniczącego Zespołu Komendant Miejski PSP w Chełmie
III z-ca Przewodniczącego Zespołu z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie
Członek Zespołu przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie
Członek Zespołu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Członek Zespołu przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie
Członek Zespołu przedstawiciel Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
Członek Zespołu przedstwiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie
Członek Zespołu przedstwiciel Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP w Chełmie
Członek Zespołu Inspektor Zespołu ds. Obronnych, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Infrastruktury SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich SP w Chełmie
Członek Zespołu Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
SP w Chełmie