polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Polecamy

published: 2017-10-01

Razem dla rozwoju e-usług publicznych

published: 2019-04-10

Tytuł projektu: Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica.
Nazwa beneficjenta: Powiat Włodawski
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa: Cyfrowe Lubelskie
Numer i nazwa działania: RPLU.02.01.00. Cyfrowe Lubelskie
Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0032/16-00
Okres realizacji projektu: od 2016-10-06 do 2019-07-31
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Wartość projektu: 7 572 756,00 zł
Wkład UE: 6 436 842,60 zł
Wkład własny: 1 135 913,40zł
Projekt realizowany przez: Powiat Włodawski (lider), Gmina Hańsk (partner), Gmina Janów Podlaski (partner), Gmina Sosnowica (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Kraśnicki (partner).
 
Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) oraz partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie planuje się osiągnąć w ramach projektu to: - uruchomienie 17 systemów teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta, - uruchomienie 17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości.

Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego z regionu Lubelszczyzny: Powiat Włodawski - lider, Gmina Hańsk, Gmina Janów Podlaski, Gmina Sosnowica, Powiat Chełmski, Powiat Kraśnicki.

Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw partnerskich JST, ich kierownictwa i kadry pracowniczej, a także  mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tych JST.  W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: - uruchomienie e-usług dla klientów, - zakup licencji, usługi informatyczne, - wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, opracowanie dokumentacji, - szkolenia pracowników, - działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.