polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 21.08.2018 imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Rejon Kowelski - Ukraina

opublikowano: 2011-07-19

Współpraca transgraniczna powiatu chełmskiego z Rejonem Kowelskim (Ukraina)

0_herb_rejon kowelski.jpg

Powiat chełmski podpisał umowę o współpracy transgranicznej z Kowelską Rejonową Administracją Państwową Obwodu Wołyńskiego w dniu 10 lipca 2001 r.

0_rej kowelski_grupowe.jpg

Na mocy podpisanej umowy strony rozwijają współpracę w następujących dziedzinach:
- przemysł, rolnictwo, transport, handel
- kultura i sztuka
- rozwój turystyki i sportu
- ochrona zdrowia
- samorząd

0_rej kowelski_zespol.jpg

Formy współpracy i realizowane projekty

2001 r.
- wizyta delegacji z Ukrainy - wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pomocy społecznej

- organizacja spotkań przedstawicieli branży handlowej oraz sektora rolniczego z terenu powiatu chełmskiego i Rejonu Kowelskiego w celu nawiązania nowych kontaktów gospodarczych
- udział delegacji polskich i ukraińskich w wydarzeniach kulturalnych i sportowych

2002 r.
- wizyta delegacji z Ukrainy - zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej
- organizacja „Wakacji ze Starostą” - wypoczynku letniego w Dubience i Kowlu dla dzieci z terenu Rejonu Kowelskiego i powiatu chełmskiego
- I Międzynarodowe Nadbużańskie Debaty Dziennikarskie Chełm – Kowel
- Nadgraniczne debaty ekonomiczno-społeczne – spotkanie delegacji kowelskiej z przedstawicielami branży przemysłowej
- udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

2003 r.
- wizyta delegacji z Ukrainy - zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
- udział przedstawicieli powiatu chełmskiego w uroczystości założenia Sadu Przyjaźni Lubelsko-Wołyńskiej w Wielkim Porsku w Rejonie Kowelskim
- II Międzynarodowe Nadbużańskie Debaty Dziennikarskie Chełm – Kowel
- udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

2004 r.
- udział delegacji ukraińskiej w I Chełmskim Forum Gospodarczym
- III Międzynarodowe Nadbużańskie Debaty Dziennikarskie Chełm – Kowel
- udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

2005 r.
Od 2005 r. powiat chełmski rozwija współpracę transgraniczną z zaangażowaniem środków pomocowych Unii Europejskiej.
- realizacja projektu „Poznajemy nasze kraje, kulturę, obyczaje – Wakacje ze Starostą Chełmskim i Kowelskim 2005”
- udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

2006 r.
- realizacja projektu „Promocja bez granic – transgraniczna współpraca kulturalno-turystyczna Powiatu Chełmskiego”
- organizacja imprez transgranicznych (Nadbużańskie Święto Pszczoły, Dożynki Powiatowe) oraz wydanie materiałów promocyjnych
- realizacja projektu „Nadbużański wypoczynek letni – wakacje ze Starostą Chełmskim i Kowelskim”

2007 r.
- realizacja projektu „Tradycje i kultura szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego”
- organizacja imprez transgranicznych (Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Nadbużańskie Święto Pszczoły, Dożynki Powiatowe) oraz wydanie materiałów promocyjnych

2008 r.
- udział delegacji powiatu chełmskiego w warsztatach „Ukraina – Polska bez granic”
- organizacja przez Starostwo Powiatowe w Chełmie konferencji pn. „Rozwój turystyki transgranicznej
- podpisanie siedmiu porozumień partnerskich pomiędzy gminami polskimi i ukraińskimi. Porozumienia partnerskie podpisały:
Gmina Białopole z Gminą Biłyn
Gmina Wojsławice z Gminą Kryczewicz
Gmina Leśniowice z Gminą Dubowe
Gmina Wierzbica z Gminą Skulin
Gmina Rejowiec Fabryczny z Gminą Nowy Mozyr
Gmina Żmudź z Gminą Biełasziw

We wcześniejszych latach umowy partnerskie podpisało sześć samorządów z terenu powiatu chełmskiego i rejonu kowelskiego:
Miasto Rejowiec Fabryczny z Miastem Luboml oraz Miastem Uściług
Gmina Rejowiec z gminą Zielena, gminą Lubliniec, gminą Dubowe
Gmina Ruda – Huta z gminą Riwne
Gmina Siedliszcze z gminą Kusniszcze
Gmina Dorohusk z gminą Huszcza
Gmina Kamień z gminą Połapy
udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

2009 r.
- wizyty delegacji ukraińskich i polskich – wymiana doświadczeń w obszarze kultury, oświaty i samorządności
- udział polskich i ukraińskich delegacji w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych

Strona internetowa Kowelskiej Rejonowej Administracji Państwowej Obwodu Wołyńskiego:
www.koveladm.gov.ua

0_rej kowelski_dozynki.jpg