polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Scalenia gruntów prowadzone w ramach PROW 2014 – 2020

published: 2017-02-08

WOJSŁAWICE, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 3064,74 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 7 264 783,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 7 993 148,85 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM0300007/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

BIAŁOPOLE, BUŚNO, KICIN, STRZELCE – KOLONIA i ZABUDNOWO, gmina Białopole
Powierzchnia obszaru scalenia: 2924,13 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 6 931475,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 8 756 832,48 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0300005/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

TEREMIEC, gmina Białopole
Powierzchnia obszaru scalenia: 405,17 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 960 431,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 211 992,80 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0300003/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

JÓZEFIN, gmina Chełm, OCHOŻA – PNIAKI i część obrębu ŚWIĘCICA, gmina Wierzbica
Powierzchnia obszaru scalenia: 482,24 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 1 143 120,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 446 497,22 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

LUDWINÓW, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 163,65 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 387 923,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 488 435,46 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6502-UM0300002/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim

NOWE DEPUŁTYCZE, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 525,54 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 1 245 760,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 577 490,99 zł
podstawa finansowania: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-6502-UM0300001/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa z siedzibą w Lublinie, a Powiatem Chełmskim.

„Scalanie gruntów” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

published: 2016-10-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Operacje typu „Scalanie gruntów”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice,  powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Wojsławice, gmina Wojsławice. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 15 257 931,85 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 9 708 622 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00001-6502-UM0300007/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce – Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 15 688 307,48 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 9 982 470 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0300005/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Teremiec, gmina Białopole. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 172 423,80 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 382 313 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00008-6502-UM0300003/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Józefin, gmina Chełm, wsi Ochoża – Pniaki i części wsi Święcica, gmina Wierzbica. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 589 617,22 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 647 773 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-6502-UM0300006/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Ludwinów, gmina Chełm.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 876 358,46 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 557 626 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-6502-UM0300002/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Nowe Depułtycze, gmina Chełm.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 2 823 250,99 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 1 796 434 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-6502-UM0300001/16 zawarta dnia 20 października 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Kobyle, gmina Rejowiec. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 4 933 542,43 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 3 139 212 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00022-6502-UM0300024/19 zawarta dnia 4 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno – Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Busówno, Busówno – Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 17 559 886,86 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 11 173 355 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-6502-UM0300023/19 zawarta dnia 4 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza,Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa – Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 8 699 287,20zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 5 535 356 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00023-6502-UM0300026/19 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.


Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi poprzez przeprowadzenie scalenia gruntów wsi Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica. 

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 11 295 945,00 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 7 187 609 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00024-6502-UM0300025/19 zawarta dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim.

Scalenia gruntów zrealizowane w ramach PROW 2007–2013

published: 2017-02-08

logo scalenia.jpg

Obiekt JÓZEFIN, gmina Kamień
Powierzchnia obszaru scalenia: 280,06 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 550 853 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 948 144,76 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2009 roku Nr 00006-6905-UM0300011/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku znak: GKN.6017/sc/J/2006/09.

Obiekt LEONÓW, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 226,84 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 452 352,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 665 608,30 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300043/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/L/06/2009/10/11.

Obiekt HRUSZÓW, MARYNIN, SIEDLISZCZKI, gmina Rejowiec
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 223,97 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 2 086 144,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 805 025,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 11 marca 2010 roku Nr 00027-6905-UM0300042/09
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku znak: GKN.6017/sc/R/06/2009/10/11.

Obiekt DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE - KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 492,0151 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 1 052 044,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 898 645,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300052/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku znak: GKN.661.1.7.2011.

Obiekt TROŚCIANKA, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 209,0521 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 449 183,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 897 881,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300050/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 4 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.5.2011.

Obiekt ROZIĘCIN, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 304,2000 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 659 229,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2011 roku
Nr 00081-6905-UM0300053/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 14 lutego 2013 roku znak: GKN.661.1.8.2011.

Obiekt WIERZBICA, gmina Wierzbica
Powierzchnia obszaru scalenia: 250,9865 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 537 357,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 946 840,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00119-6905-UM0300064/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku znak: GKN.661.1.4 .2011.

Obiekt WÓLKA CZUŁCZYCKA, ZARZECZE, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 516,0726 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 1 109 737,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 2 286 500,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00080-6905-UM0300051/10
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku znak: GKN.661.1.6.2011.

Obiekt ANUSIN, STASIN DOLNY, gmina Siedliszcze
Powierzchnia obszaru scalenia: 397,0977 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 857 229,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 141 980,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00121-6905-UM0300066/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 12 lipca 2013 roku znak: GKN.661.1.1.2011.

Obiekt KRZYWICE - KOLONIA, gmina Chełm
Powierzchnia obszaru scalenia: 163,8795 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 345 912,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 635 990,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00122-6905-UM0300067/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku znak: GKN.661.1.2.2011.

Obiekt BUKOWA WIELKA cz.I, BUKOWA WIELKA cz.II i ŚREDNI ŁAN, gmina Sawin
Powierzchnia obszaru scalenia: 1 381,7961 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 2 944 109,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 2 575 878,70 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 00120-6905-UM0300065/11
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 25 lutego 2014 roku znak: GKN.661.1.3.2011.

Obiekt MAJDAN NOWY, gmina Wojsławice
Powierzchnia obszaru scalenia: 558,2411 ha
Wartość projektu:
- prace scaleniowe: 1 210 433,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe: 1 241 906,00 zł
podstawa finansowania: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2014 roku Nr 00194-6905-UM0300082/13
projekt scalenia zatwierdzony decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku znak: GKN.661.1.2.2013.