polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 30.03.2017 imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:139991

Wszystkie wizyty:290395

Użytkownicy online:18

Spis telefonów

opublikowano: 2011-07-14

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
starostwo@powiat.chelm.pl

tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Szczepaniak Tomasz
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Szykuła Grażyna
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
118 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506

     
BIURO STAROSTY
Sekretariat
Gadzała Katarzyna
114 562-75-01 501
Mikołajczak Ewa
Pakuła Ewelina
88 562-75-64 564
Arciszewska Małgorzata
Cholawo Anna
87 562-75-63 563
       
BIURO SAMORZĄDOWE
Łakota Joanna
Radziszewska Katarzyna
Kowalczyk Ewelina
118 562-75-04 504
       
STANOWISKA SAMODZIELNE
Zagaja Zbigniew 107 562-75-47 547
       
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- GOSPODARCZY
dyrektor
Agnieszka Drapsa
118 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Godlewska Katarzyna
Wacewicz Alicja
127 562-75-25 525
Adamczyk Jacek
Korkosz Ireneusz
Uhruski Piotr
131 562-76-06 606
Koperska Justyna
Mataczyńska Natalia
116A 562-75-28 528
Mazurek Anna 116 562-75-89 589
Popielnicka Krystyna
Moroz Michał
85 562-75-53 553
Bakaj Magdalena 86 562-75-62 562
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Batalińska Renata
Gołdyń-Rura Bożena
Kargul Teresa
- 562-77-06 706
       
WYDZIAŁ BUDŻETU i FINANSÓW
finanse@powiat.chelm.pl
dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Kozyra Jacek 103 562-75-14 514
Małek-Głaz Aneta
Pelc Renata
104 562-75-15 515
Brudzisz Ewa
Porębska-Wójcik Monika
105 562-76-45 645
Kosikowska Marta
Mataczyńska Paulina
125 562-75-17 517
Zan Wanda 
Kiryk Monika
106 562-75-16 516
Smorga Bogusława
Guz Lucyna
126 562-75-18 518
       
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i SPRAW SPOŁECZNYCH
kultura@powiat.chelm.pl
dyrektor
Jolanta Ryszkiewicz
96A 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Nowosad Renata
96 562-75-27 527
Wąsowicz Joanna 95 562-75-07 507
       
WYDZIAŁ PROMOCJI i ROZWOJU
promocja@powiat.chelm.pl
Kowalska Maria
Kostecka-Ciesielka Magdalena
99 562-76-31 631
Biernacka Diana
Czuba Paulina
99A 562-75-32 532
       
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
budownictwo@powiat.chelm.pl
z-ca dyrektora
Sawa-Wójcik Joanna
138A 562-75-46 546
Łusiak Aleksandra 138 562-75-39 539
Szykuła Beata 139 562-75-09 509
Semeniuk Stanisław
Hipsz Wiesława
140 562-75-40 540
Kołodziej Anna
Kajdaszuk Ireneusz
141 562-75-41 541
Pawlak Grzegorz
Jędrzejewska Justyna
Marek Przemysław
Popek Anna
92 562-75-68 568
       
WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA
rolnictwo@powiat.chelm.pl
p.o. dyrektora
Kozaczuk Marzena
147A 562-75-52 552
Rakiej Barbara
Grzegorz Dudczak
Nakonieczna Katarzyna
146 562-75-38 538
Kieller Krzysztof
Szewczuk Mariusz
145 562-75-12 512
Kałużny Jan
Zawalski Aleksander
Pyda Zbigniew
Urban Marcin
Górska Marzena
144 562-75-31 531
       
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
geodezja@powiat.chelm.pl
dyrektor
Wróblewska Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
zastępca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Kościuk Wanda 158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Drewiecki Dominik
Kostrznowski Antoni
Pydyś Agnieszka
155 562-76-36 636
Ewidencja gruntów
gm. Leśniowice, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabr.,  Ruda-Huta, Sawin, Wojsławice,  m. Rejowiec Fabr.
Miazga Monika
Orzeł Agnieszka
Biela Angelika
Brodowska Monika
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudż
Hołub Henryka
Kapyś Irena
Karpiuk Alina
Geleta Katarzyna
156 562-75-22 522
Małek Mariusz
Dziechciaruk Ewelina
Gałecka Natalia
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
161 562-75-23 523
Wypisy i wyrysy
Petruk Marzanna
Potrapeluk Beata
152 562-75-21 703
       
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@powiat.chelm.pl
kierownik
Hetmańczuk Maria
260 562-75-24 524
Gryglicki Paweł
Bojko Mateusz
261 562-75-43 543
Bakun Beata
Artel Marta
Kołodziej Beata
245 562-75-26 526
Głaz Agnieszka
Bojko Dariusz
Bzumowska-Gałązka Anna
Gilewicz Karolina
246 562-75-26 526
Łoś Justyna
Solska-Łatka Beata
250 562-76-64 664
Uzgadnianie dokumentacji projektowej
Mazurek Dariusz
Podgórska Małgorzata
Śmigielska Katarzyna
Wróblewska Małgorzata
149 562-75-66 566
       
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i SPRAW OBYWATELSKICH
komunikacja@powiat.chelm.pl
dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
130 562-75-69 569
Punkt Informacyjny
Sokołowska Patrycja
- 562-77-04 704
Tyburska-Zosiuk Edyta
Nowak Konrad
129 562-75-33 533
Szałaj Joanna
Jaremek Joanna
Agnieszka Miszczak
135 562-75-34 534
Rejestracja pojazdów
Słupczyński Adam
Nowosad Iwona
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabella
Szpeflik Katarzyna
136 562-75-35 535
Prawa jazdy
Jonik Agnieszka
Chlebio Monika
128 562-75-36 536
Miazga Beata 133 562-75-37 537
Transport i Sprawy Obywatelskie
Raszka Lucjan
Sikora Barbara
94 562-76-07 607
       
ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
i OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

zk@powiat.chelm.pl
Fuszara Edward 317 A 562-75-08 508
Kowalska-Łoza Alicja 317 562-75-08 508
       
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
infrastruktura@powiat.chelm.pl
z-ca dyrektora
Krasowski Ireneusz
109A 562-76-66 666
sekretariat
Kasjan Diana
109 562-75-87 587
Pietraszewski Czesław
Olesiczuk Łukasz
110 562-75-88 588
Bedliński Marek 108 562-75-29 529
       
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Taras Grażyna 124 562-75-13 513
Lada Edyta 123 562-75-30 530
       
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
rzecznik.konsumentow@powiat.chelm.pl
Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505
       
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
pinb@powiat.chelm.pl
powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-78 578
Ciemiński Marek 98 562-76-96 696
Kamińska Joanna 82 562-75-79 579
Kozak Robert 82 562-75-79 579
Pędzińska Monika 98 562-75-78 578
Piętrzykowski Zbigniew 98 562-75-78 578
Soroczyński Mariusz 98 562-76-96 696
       
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
pcpr@powiat.chelm.pl
dyrektor
Kopczyńska Krystyna
322A 562-76-50 650
sekretariat
Koper Joanna
322 562-76-53 653
główna księgowa
Żołnacz Marzena
321 562-76-51 651
Koorydnator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kańska Paulina
Iwaniec Aleksandra
Dyjak Martyna
320A 562-76-52 652
Pomoc Instytucjonalna
Waldowska Anna
Augustynek Beata
323 562-76-55 655
Zespół ds. Świadczeń
Otkała Katarzyna
Młynarczyk Urszula
320 562-76-56 656
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
315 562-76-54 654
       
POWIATOWY URZĄD PRACY
pup@powiat.chelm.pl
Sekretariat 164A 562-76-97 697
fax 164A 562-76-68 668
dyrektor
Jolanta Krop
164A 562-76-71 671