polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 20.07.2019 name-day: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:1

Spis telefonów

published: 2011-07-14

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
sekretariat@powiatchelmski.pl

tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Kwiatkowski Jerzy
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Walczuk Jarosław
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
118 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506

BIURO STAROSTY

Sekretariat
Gadzała Katarzyna
Kicińska Anita
114 562-75-01 501
Arciszewska Małgorzata
Pakuła Ewelina
88 562-75-64 564
Dziwulska Justyna
Wacewicz Alicja
87 562-75-63 563

BIURO SAMORZĄDOWE

Radziszewska Katarzyna
Rutkowska Natalia
Torbiczuk Katarzyna
118 562-75-04 504

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- GOSPODARCZY

dyrektor
Agnieszka Drapsa
118 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Piech Joanna
Monastyrska Małgorzata
127 562-75-25 525
Adamczyk Jacek
Sakowski Krzysztof
Uhruski Piotr
132
562-76-06
606
Kluk Natalia
Kowalska Alicja
Mataczyńska Natalia
Tomasiuk Justyna
116A 562-75-28 528
Czuba Paulina
Giza Artur
Krupa Karolina
116 562-75-89 589
Domaciuk Leszek
Popielnicka Krystyna
85 562-75-53 553
Kieliszek Marzena
Kita Zbigniew
83
562-75-72 572

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Adamiec Natalia
Gołdyń-Rura Bożena
Gontarz Natalia
Kargul Teresa
Szponar Diana
Turek Klaudia
- 562-77-06 706

WYDZIAŁ BUDŻETU i FINANSÓW
finanse@powiatchelmski.pl

dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Radoła Małgorzata
103 562-75-14 514
Jonak Łukasz
Małek-Głaz Aneta
Pelc Renata
104 562-75-15 515
Brudzisz Ewa
Gierszon Monika
Porębska-Wójcik Monika
105 562-76-45 645
Ćwir Agnieszka
Kiryk Monika
Zan Wanda
106 562-75-16 516
Gileta Justyna
Kosikowska Marta
Stafińska Ewa
107 562-75-47 547
Guz Lucyna
Podgórska Katarzyna
126 562-75-18 518

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i SPRAW SPOŁECZNYCH
kultura@powiatchelmski.pl

dyrektor
Ryszkiewicz Jolanta
96A 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Nafalska Małgorzata
96 562-75-27 527
Krzeszczyk Agata
Wąsowicz Joanna
95 562-75-07 507
Oleszczuk Anna
Raczkiewicz-Sławińska Anna
Skorupska Izabela
Zając Magda
94 562-76-07 607

WYDZIAŁ PROMOCJI i ROZWOJU
promocja@powiatchelmski.pl

dyrektor
Kozyra Jacek
99A 562-75-32 532
Biernacka Diana
Kędzierawska Sylwia
Semeniuk Magdalena
Soroka Tomasz
99 562-76-31 631

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
budownictwo@powiatchelmski.pl

dyrektor
Sawa-Wójcik Joanna
90A 562-76-93 693
z-ca dyrektora
Krasowski Ireneusz
89A 562-76-90 690
Hipsz Wiesława
Pietryczuk Agata
Semeniuk Stanisław
89 562-76-89 689
sekretariat
90 562-76-49 649
Kajdaszuk Ireneusz
Kołodziej Anna
91 562-75-59 559
Jędrzejewska Justyna
Marek Przemysław
Traczyńska Anna
Rybak Barbara
92 562-75-68 568
Sobczuk Ewelina
Szykuła Beata
Winiarska Aneta
86 562-75-62 562

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA
rolnictwo@powiatchelmski.pl

dyrektor
Górska Marzena
147A 562-75-52 552
Dudczak Katarzyna
Woźniak Piotr
146 562-75-38 538
Kieller Krzysztof
Szewczuk Mariusz
145 562-75-12 512
Pyda Zbigniew
Rutkowska Justyna
Świeca Weronika
Urban Marcin
Wiśniewska Dorota
144 562-75-31 531

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
geodezja@powiatchelmski.pl

dyrektor
Wróblewska-Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
z-ca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Bitner-Stachniak Julitta
Mitura Agata
158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Drewiecki Dominik
Potrapeluk Beata
Pydyś Agnieszka
155 562-76-36 636
Ewidencja gruntów
gm. Chełm, Leśniowice, Rejowiec, Sawin, Wojsławice,
Biela Angelika
Korcz Justyna
Miazga Monika
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Rejowiec Fabr., M.Rejowiec Fabr., Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudż
Cholawo-Kozyra Anna
Fituła-Pul Weronika
Kułaczkowska-Pacała Ewelina
Mirosław Anna
Popielnicka Katarzyna
Stepaniuk Katarzyna
Traczyńska Magdalena
156 562-75-22 522
Bitner-Kokoszka Barbara
Dziechciaruk Ewelina
Gałecka Natalia
Kiriew Justyna
Małek Mariusz
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
161 562-75-23 523
Wypisy i wyrysy
Borowska Anna
Kosz Monika
Petruk Marzanna
Wawryniuk Andrzej
152 562-75-21 703
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@powiatchelmski.pl
p.o. kierownik
Bakun Beata
249 562-75-44 544
Karpiuk Kornelia 260 562-75-24 524
Gryglicki Paweł
Wołoszkiewicz Weronika
261 562-75-43 543
Bojko Dariusz
Bzumowska-Gałązka Anna
Dziekan Karolina
Skotarek Marta
Smal Patrycja
Świderczuk Ola
246 562-75-26 526
Artel Marta 248 562-75-69 569
Kołodziej Beata 249 562-75-44 544
Głaz Agnieszka
Kiryk Beata
Mardoń Diana
250 562-76-64 664
Uzgadnianie dokumentacji projektowej
Oddział Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
zudp@powiatchelmski.pl
Bochniak Kaja
Podgórska Małgorzata
149 562-75-66 566
Archiwizacja
Kryszczuk Małgorzata
Miszczak Karolina

149A 562-75-66 566

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i SPRAW OBYWATELSKICH
komunikacja@powiatchelmski.pl

dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
129 562-75-36 536
z-ca dyrektora
Słupczyński Adam
136 562-75-35 535
Punkt Informacyjny
Dębicka Paulina
Maleszyk Damian
Rzepecka Anna
- 562-77-04 704
Nowak Konrad
Tyburska-Zosiuk Edyta
129 562-75-33 533
Rębisz Agnieszka
Szałaj Joanna
138 562-75-39 539
Dworak Agnieszka
Kryszczuk Ewa
Kudyba Emilia
Przybylska Agnieszka

Sokołowska Patrycja
138A 562-75-46 546
Rejestracja pojazdów
Nowosad Iwona
136 562-75-35 535
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabella
Jaremek Joanna
Okoń Aneta
137 562-75-17 517
Prawa jazdy
Chlebio Monika
Jonik Agnieszka
Szpunar Agnieszka
135 562-75-34 534
Miazga Beata 133 562-75-37 537
Transport i Sprawy Obywatelskie
Raszka Lucjan
Stepczuk Ewelina
139 562-75-40 540

ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
zk@powiatchelmski.pl

Kaczmarski Marek
Fuszara Edward
141 562-75-41 541

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
infrastruktura@powiatchelmski.pl

dyrektor
Bedliński Marek
108 562-75-29 529
z-ca dyrektora
Kasjan Diana
109A 562-76-66 666
Sekretariat
Pietraszewski Czesław
Dawidek Edyta
109 562-75-87 587
Kubiak Magdalena
Olesiczuk Łukasz
Wiśniewska Barbara
110 562-75-88 588

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Taras Grażyna 124 562-75-13 513
Lada Edyta 123 562-75-30 530

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
pinb@powiat.chelm.pl

powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-78 578
Ciemiński Marek 98 562-76-96 696
Kamińska Joanna 82 562-75-79 579
Kozak Robert 82 562-75-79 579
Pędzińska Monika 98 562-75-78 578
Piętrzykowski Zbigniew 98 562-75-78 578
Soroczyński Mariusz 98 562-76-96 696

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl

p.o. dyrektor
Kopczyńska Krystyna
322A 562-76-50 650
Sekretariat
Łakota Joanna
322 562-76-53 653
główna księgowa
Żołnacz Marzena
321 562-76-51 651
Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dąbrowska Magdalena
Kargul Karolina
Kowalczyk Ewelina
Mielniczuk Katarzyna
320 562-76-52 656
Pomoc Instytucjonalna
Augustynek Beata
323 562-76-55 655
Zespół ds. Świadczeń
Młynarczyk Urszula
Otkała Katarzyna
320A 562-76-56 652
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
317 562-76-54 654
Domański Waldemar
Iwaniec Aleksandra
317A 562-75-08 508
Szykuła Grażyna 315 562-75-96 596

POWIATOWY URZĄD PRACY

Sekretariat 164A 562-76-97 697
fax 164A 562-76-68 668
p.o. dyrektor
Gil Barbara
165 562-76-71 671