polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 19.06.2018 imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:10

Spis telefonów

opublikowano: 2011-07-14

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
starostwo@powiat.chelm.pl

tel. 82 562-75-01 fax 82 562-75-10

nazwisko i imię pokój nr telefonu nr wewn.
Starosta
Deniszczuk Piotr
114 562-75-01 501
Wicestarosta
Szczepaniak Tomasz
114 562-75-01 501
Przewodniczący Rady Powiatu
Szykuła Grażyna
117 562-77-02 702
Sekretarz
Drapsa Agnieszka
118 562-75-56 556
Skarbnik
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506

BIURO STAROSTY

Sekretariat
Gadzała Katarzyna
Torbiczuk Katarzyna
114 562-75-01 501
Arciszewska Małgorzata
Pakuła Ewelina
88 562-75-64 564
Dziwulska Justyna
Wacewicz Alicja
87 562-75-63 563

BIURO SAMORZĄDOWE

Łakota Joanna
Radziszewska Katarzyna
118 562-75-04 504

STANOWISKA SAMODZIELNE

Zagaja Zbigniew 86 562-75-62 562

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- GOSPODARCZY

dyrektor
Agnieszka Drapsa
118 562-75-56 556
Punkt Kancelaryjny
Dziadko Agata
Monastyrska Małgorzata
Piech Joanna
127 562-75-25 525
Adamczyk Jacek
Korkosz Ireneusz
Uhruski Piotr
132

131
562-76-06

562-75-09
606

509
Koperska Justyna
Tomasiuk Justyna
116A 562-75-28 528
Czuba Paulina
Giza Artur
116 562-75-89 589
Popielnicka Krystyna
Bakaj Magdalena
Moroz Michał
85 562-75-53 553
Kita Zbigniew
Kieliszek Marzena
83
Pom gospod.
562-75-72 572

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Gołdyń-Rura Bożena
Kargul Teresa
- 562-77-06 706

WYDZIAŁ BUDŻETU i FINANSÓW
finanse@powiat.chelm.pl

dyrektor
Niemczyk Agata
120 562-75-06 506
Radoła Małgorzata
Winiarska Aneta
103 562-75-14 514
Pelc Renata
Małek-Głaz Aneta
104 562-75-15 515
Brudzisz Ewa
Gierszon Monika
105 562-76-45 645
Zan Wanda
Kiryk Monika
106 562-75-16 516
Kosikowska Marta
Gileta Justyna
Stafińska Ewa
Józiuk Wiesława
107 562-75-47 547
Guz Lucyna 126 562-75-18 518

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i SPRAW SPOŁECZNYCH
kultura@powiat.chelm.pl

dyrektor
Ryszkiewicz Jolanta
96A 562-75-45 545
Kowalczyk Maryla
Nafalska Małgorzata
96 562-75-27 527
Wąsowicz Joanna
Krzeszczyk Agata
95 562-75-07 507
Kędzierawska Sylwia
Skorupska Izabela
94 562-76-07 607

WYDZIAŁ PROMOCJI i ROZWOJU
promocja@powiat.chelm.pl

p.o. dyrektora
Kozyra Jacek
99A 562-75-32 532
Biernacka Diana
Semeniuk Magdalena
Zając Magda
99 562-76-31 631

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
budownictwo@powiat.chelm.pl

dyrektor
Sawa-Wójcik Joanna
90a 562-76-93 693
Hipsz Wiesława
Semeniuk Stanisław
Pietryczuk Agata
89 562-76-89 689
sekretariat
Gałuch Anna
90 562-76-49 649
Sobczuk Ewelina
Szykuła Beata
89a 562-76-90 690
Kołodziej Anna
Kajdaszuk Ireneusz
91 562-75-59 559
Marek Przemysław
Pawlak Grzegorz
Popek Anna
92 562-75-68 568

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA
rolnictwo@powiat.chelm.pl

p.o. dyrektora
Grzegorz Dudczak
147A 562-75-52 552
Spadło Paulina
Wiśniewska Dorota
147 562-75-11 511
Kozaczuk Marzena
Nakonieczna Katarzyna
146 562-75-38 538
Kieller Krzysztof
Szewczuk Mariusz
145 562-75-12 512
Górska Marzena
Pyda Zbigniew
Urban Marcin
Woźniak Piotr
Stopa Justyna
Binek Magdalena
144 562-75-31 531

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
geodezja@powiat.chelm.pl

dyrektor
Wróblewska Kopczyńska Renata
159 562-75-19 519
zastępca dyrektora
Dragan Anna
157 562-75-20 520
Kościuk Wanda 158 562-75-42 542
Biuro Obsługi Interesanta
Kostrzanowski Antoni
Potrapeluk Beata
Pydyś Agnieszka
155 562-76-36 636
Ewidencja gruntów
gm. Chełm, Leśniowice, Rejowiec, Sawin, Wojsławice,
Miazga Monika
Biela Angelika
Traczyńska Magdalena
153 562-75-21 521
gm. Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Rejowiec Fabr., M.Rejowiec Fabr., Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudż
Cholawo Anna
Kułaczkowska-Pacała Ewelina
Katarzyna Stepaniuk
Mirosław Anna
Popielnicka Katarzyna
Orzeł Agnieszka
156 562-75-22 522
Małek Mariusz
Dziechciaruk Ewelina
Gałecka Natalia
Pastuszak-Krzysztoń Magdalena
Kiriew Justyna
161 562-75-23 523
Wypisy i wyrysy
Borowska Anna
Petruk Marzanna
Wawryniuk Andrzej
152 562-75-21 703
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
podgik@powiat.chelm.pl
kierownik
Hetmańczuk Maria
260 562-75-24 524
Bojko Mateusz
Gryglicki Paweł
261 562-75-43 543
Bojko Dariusz
Bzumowska-Gałązka Anna
Dziekan Karolina
Skotarek Marta
245 562-75-26 526
Świderczuk Aleksandra 246 562-75-26 526
Artel Marta 248 562-75-69 569
Bakun Beata
Kołodziej Beata
249 562-75-44 544
Łoś Justyna
Głaz Agnieszka
250 562-76-64 664
Uzgadnianie dokumentacji projektowej
Oddział Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
zudp@powiat.chelm.pl
Podgórska Małgorzata
Mardoń Diana
149 562-75-66 566
Archiwizacja
Adamek Piotr
Kryszczuk Małgorzata
Miszczak Karolina
Pamfil Izabela
Włodarczyk Katarzyna

149a 562-75-66 566

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i SPRAW OBYWATELSKICH
komunikacja@powiat.chelm.pl

dyrektor
Łapińska-Durko Wioletta
129 562-75-36 536
Punkt Informacyjny
Rzepecka Anna
- 562-77-04 704
Tyburska-Zosiuk Edyta
Nowak Konrad
129 562-75-33 533
Rębisz Agnieszka
Sokołowska Patrycja

Szałaj Joanna
138 562-75-39 539
Miszczak Agnieszka
Szpeflik Katarzyna
138A 562-75-46 546
Rejestracja pojazdów
Nowosad Iwona
Słupczyński Adam
136 562-75-35 535
Dziedzicki Grzegorz
Momot Izabella
Jaremek Joanna
Okoń Aneta
137 562-75-17 517
Prawa jazdy
Jonik Agnieszka
Chlebio Monika
128 562-75-36 536
Miazga Beata 133 562-75-37 537
Transport i Sprawy Obywatelskie
Raszka Lucjan
Stepczuk Ewelina
139 562-75-40 540

ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
zk@powiat.chelm.pl

Fuszara Edward
Kowalska-Łoza Alicja
141 562-75-41 541

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
infrastruktura@powiat.chelm.pl

z-ca dyrektora
Krasowski Ireneusz
109A 562-76-66 666
sekretariat
Kasjan Diana
Krupa Karolina
109 562-75-87 587
Pietraszewski Czesław
Olesiczuk Łukasz
110 562-75-88 588
Bedliński Marek
Kuchta Jarosław
108 562-75-29 529

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Taras Grażyna 124 562-75-13 513
Lada Edyta 123 562-75-30 530

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
rzecznik.konsumentow@powiat.chelm.pl

Nadolski Krzysztof 21 562-75-05 505

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
pinb@powiat.chelm.pl

powiatowy inspektor
Pomiankiewicz Marzena
98 562-75-78 578
Ciemiński Marek 98 562-76-96 696
Kamińska Joanna 82 562-75-79 579
Kozak Robert 82 562-75-79 579
Pędzińska Monika 98 562-75-78 578
Piętrzykowski Zbigniew 98 562-75-78 578
Soroczyński Mariusz 98 562-76-96 696

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
pcpr@powiat.chelm.pl

p.o. Dyrektora
Kopczyńska Krystyna
322A 562-76-50 650
Sekretariat
Koper Joanna
Landman Katarzyna
322 562-76-53 653
Główna Księgowa
Żołnacz Marzena
321 562-76-51 651
Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kowalczyk Ewelina
Dąbrowska Magdalena
320 562-76-52 652
Pomoc Instytucjonalna
Augustynek Beata
323 562-76-55 655
Zespół ds. Świadczeń
Otkała Katarzyna
Młynarczyk Urszula
320A 562-76-56 656
PFRON
Burak Magdalena
Gałus Edward
317 562-76-54 654
Inspektor
Iwaniec Aleksandra
317A 562-75-08 508

POWIATOWY URZĄD PRACY
pup@powiat.chelm.pl

Sekretariat 164A 562-76-97 697
fax 164A 562-76-68 668
p.o. dyrektora
Gil Barbara
165 562-76-71 671