polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Polecamy

published: 2017-10-01

Stan przejezdności dróg

published: 2012-08-09
drogi krajowe
  kontakt w godzinach pracy po godzinach pracy
i w dni wolne

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad
Oddział w Lublinie
Rejon w Chełmie

telefon
fax
e-mail

82 563 32 79 lub 82 563 31 09
82 563 57 70
chelm@ggkia.gov.pl

całodobowy:

19 111 

lub 81 532 70 61
zima_pid@gddkia.gov.pl

drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Lublinie
Rejon Dróg
Wojewódzkich
w Chełmie
ul. Lwowska 24

telefon
fax
e-mail

82 560 31 23
82 560 31 23
rdw.chelm@zdw.lublin.pl

obwód drogowy w Chełmie: 601 676 192

obwód drogowy w Krzczonowie:  661 300 053

czynne w czasie wykonywania zadań na drogach

drogi powiatowe

Wydział Infrastruktury
Starostwa
Powiatowego
w Chełmie
Pl. Niepodległości 1

telefon
fax
e-mail

82 562 75 29 lub 82 562 76 66
82 562 75 82
infrastruktura@powiatchelmski.pl

całodobowy: 604 935 802 lub 883 353 964