polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
data: 21.08.2018 imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Elementy systemu identyfikacji wizualnej powiatu

opublikowano: 2011-07-14

 

HERB, FLAGA, PIECZĘĆ POWIATU 


Herb powiatu chełmskiego jest oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej. Jego koncepcja została opracowana przez historyka prof. dr hab. Krzysztofa Skupieńskiego i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Heraldyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Herb powiatu chełmskiego nawiązuje do historycznego herbu ziemi chełmskiej, a przy projektowaniu nadano mu cechy odróżniające od używanego obecnie herbu miejskiego Chełma. Herb przedstawia srebrnego niedźwiedzia stojącego w polu zielonym pomiędzy trzema złotymi dębami. Flaga powiatu odpowiada tradycji chorągwi ziemi chełmskiej. Na zielonym płacie umieszczone jest godło herbu.

Wykorzystanie herbu, flagi i pieczęci jest zarezerwowane dla celów szczególnych reprezentacji powiatu. Herb umieszcza się przede wszystkim na budynkach oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń oraz na oficjalnych pismach, teczkach i kopertach, wizytówkach i identyfikatorach. Ma on również zastosowanie na tablicach i słupach usytuowanych w granicach administracyjnych powiatu, sztandarach instytucji i jednostek samorządowych.

Flaga powiatu chełmskiego może być umieszczana na budynku lub przed budynkiem stanowiącym siedzibę powiatu chełmskiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i powiatowych. Flaga powiatu może być również umieszczana w salach obrad.

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci powiatu chełmskiego ustala uchwała Nr XVIII/141/09 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2009 r

 
LOGO POWIATU

 

Logo powiatu chełmskiego zostało wybrane w maju 2007 r. w drodze konkursu, w którym zwyciężył Kamil Zaleski z Lublina, absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Logo jest znakiem rozpoznawczym powiatu i umieszczane przede wszystkim na różnorodnych materiałach promocyjnych takich jak gadżety (długopisy, smycze, koszulki, kubki, itp.), foldery i ulotki promocyjnych oraz inne związane z promocją, w szczególności turystyki, wydarzeń kulturalnych oraz z imprezami organizowanymi i wspieranymi przez powiat chełmski.

Powiat chełmski dzięki swojemu położeniu przy granicy Państwa, jest pomostem między Europą wschodnią, centralną i zachodnią. Usytuowany jest na bardzo ważnym szlaku i znajduje się na wschodniej granicy UE. Na świecie odnaleźć można wiele pięknych miejsc, ale mało takich, w których przyroda jest tak piękna, czysta i tak blisko.

Zielone tło w górnej części logo wskazuje, że wielkim atutem powiatu chełmskiego jest przyroda, z którą jest nieodłącznie związany. Bociany jako ptaki charakteryzują się lekkością poruszania. Takie odczucia mają kojarzyć się osobom, które przemieszczają się po powiecie chełmskim z jednej do drugiej części Europy. 

Użyte w logo kolory mają następującą symbolikę: granatowy symbolizuje Unię Europejską, zaś błękitny - Ukrainę. Kolory granatowy i błękitny leżą bardzo blisko w kole barw, co niesie przesłanie, że Unia Europejska, Polska i Ukraina mają więcej podobieństw niż różnic.

Zasady stosowania logo powiatu chełmskiego ustala uchwała Nr XXV/224/2013 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 11 grudnia 2013 r.

Herb i logo powiatu mogą być używane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz jednostki organizacyjne powiatu chełmskiego. Używanie tych znaków graficznych przez inne podmioty wymaga zezwolenia Zarządu Powiatu w Chełmie.

 

KSIĘGA ZNAKU


Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chełmie.