polski angielski ukraiński
Zmień rozmiar czcionki: A A A
Szlak kredą pisany
date: 05.07.2020 name-day: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

E-postcards

See the photo gallery: Slide Show: E-Pocztowka

Statystyki

Unikalne wizyty:brak danych

Wszystkie wizyty:brak danych

Użytkownicy online:brak danych

Polecamy

published: 2017-10-01

Telefony alarmowe

published: 2012-08-09

112 Ogólnoeuropejski numer alarmowy
999 Ratownictwo Medyczne
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
986 Straż Miejska
984 Pogotowie Rzeczne


PLAN ŁĄCZNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA
NA 
WYPADEK WYSTĄPIENIA
EKSTREMALNYCH WARUNKÓW POGODOWYCH
 
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Starosta Chełmski
Sekretarz Powiatu
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 01 lub 82 562 75 56 / 82 562 75 10
e-mail: starostwo@powiatchelmski.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 728 476 694
 
Marek Kaczmarski
Edward Fuszara
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 41 lub 728 476 694 / 82 562 75 10
e-mail: zk@powiatchelmski.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 728 476 694
 
Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin
Rejon w Chełmie ul. Podgórze 2 
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 81 532 70 61, 82 563 32 79 lub 82 563 31 09 / 81 532 44 67, 82 563 57 70 lub 81 532 44 67
e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl lub ch_rdk@lublin.gddkia.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 81 532 85 82, 81 532 07 92, pid_lublin@gddkia.gov.pl
 
 
Drogi wojewódzkie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ul. Lwowska 24
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 560 31 23 lub 82 560 31 33/ 82 560 31 23
e-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 676 410
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie ul. Grabowiecka 18B
tel./fax kontaktowy w godz. pracy:84 696 20 93 lub 84 696 20 94/ 84 696 20 95
e-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  84 697 26 91
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie ul. Lubelska 60
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 572 11 51/ 82 572 17 93
e-mail: rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  82 572 16 92
 
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie
Plac Niepodległości 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 572 11 51/ 82 572 17 93
e-mail: infrastruktura@powiatchelmski.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  604 935 802
 
Służby, inspekcje i straże
Komenda Miejska Policji w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 560 12 10 lub 82 560 14 80/ 82 560 14 83
e-mail: rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  82 560 12 10 lub 82 560 14 80
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Chełmie
ul. St .Wyszyńskiego 2B, 22-100 Chełm
tel. 82 565 34 28, 565-55-50
fax. 82 565 55 50
 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Placówka Straży Granicznej w Chełmie
ul. Trubakowska 2
tel. 82 568 50 02
fax: 82 568 57 01
 
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie
ul. Rejowiecka 128
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 09 99 lub 82 565 52 34/ 82 565 37 81
e-mail: sekretariat@srm-chelm.com.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 82 563 09 99
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
ul. Szpitalna 48
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 565 34 21/ 82 565 30 13
e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 693 444 561
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie 
ul. Browarna 2
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 565 50 58 lub 82 565 57 37/ 82 565 75 10
e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
            chelm.piw@wetgiw.gov.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  601 458 728
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmie
Plac Niepodległości 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 75 78 lub 82 562 75 01 wew. 578/ 82 562 75 10
e-mail: pinb@powiatchelmski.pl
 
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska Lublin
Delegatura w Chełmie
ul. Jagielońska 64
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 25 35/ 82 563 14 15
e-mail: chelm@wios.lublin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: Dyżury: pon.-piątek 15,00-20,00, soboty 7,00-20,00
 tel. 601 090 023 lub 603 590 097
 
Rejonowa Dystrybucja Gazu w Chełmie
ul. Piwna 5
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 74 20/ 82 562 74 30
e-mail: rdg.chelm@tarnow.psgaz.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: Tel. 992 Pogotowie gazowe
Dyżurny: tel. 82 562 74 25 lub 82 562 27 52
 
Dział Dyspozycji Zakładu w Lublinie, ul. Diamentowa 15
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 81 445 22 80
e-mail: dyspozycja.lublin@tarnow.psgaz.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: tel. 81 442 37 00 lub 665 612 706
 
Energetyczne Centrum Dyspozytorskie w Chełmie
ul. Trubakowska 61
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 27 51 lub 82 562 27 52
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  Tel. 991 Pogotowie energetyczne
Dyżurny tel. 82 562 27 51 lub 82 562 27 52
 
Wydział Utrzymania Sieci RE Chełm obsługuje teren miasta Chełm 
Kierownik Wydziału Mirosław Dżaman 
Z-ca Kierownika Wydziału Sławomir Niedziela
Mistrz ds. sieci Marcin Łubczuk
tel./fax kontaktowy w godz. pracy:
tel. 82 562 27 80 lub 693 474 059
tel. 82 562 27 81 lub 663 474 072
tel.  82 562 27 12 lub 661 900 165
 
Rejon Energetyczny Chełm 
ul. Trubakowska 61
Chełm, Sawin, Ruda-Huta, Kamień, Dorohusk
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 562 27 51 lub 82 562 27 52
 
Posterunek Energetyczny Krasnystaw
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 576 07 80
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991
 
Posterunek Energetyczny Włodawa
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 572 69 80
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991
 
Posterunek Energetyczny Wojsławice
Wojsławice, Leśniowice, Żmudź, Białopole, Dubienka
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 92 91
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991
 
Posterunek Energetyczny Rejowiec Fabryczny
Wierzbica, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 46 04
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 991
 
Urząd Miasta i Urzędy Gmin
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 32 77/ 82 566 47 28
e-mail: info@rejowiec.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 605 368 800 lub 605 368 801lub 609 378 945
 
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 22 86 lub 82 568 22 15/ 82 568 22 86
e-mail: ugbialopole@data.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 606 432 739 lub 502 680 395
 
Urząd Gminy Chełm
ul. Gminna 18
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 563 65 53/ 82 563 77 93
e-mail: sekretariat@gmina.chelm.pl, miroslaw.mysiak@gmina.chelm.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 606 978 211 lub 601 170 040 lub 698 902 827 
 
Urząd Gminy Dorohusk
ul. I Armii WP 50
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 10 89/ 82 566 10 61
e-mail: sekretariat@dorohusk.com.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 220 211 lub 601 170 040 lub 600 666 860
 
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 80 02 lub 82 566 80 81/ 82 566 80 02
e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 797 169 837 lub 782 640 522
 
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 15 51 lub 82 567 15 71/ 82 567 15 71
e-mail: sekretariat@gminakamien.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 604 440 451lub 535 888 086
 
Urząd Gminy Leśniowice
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 54 94/ 82 567 64 94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  691 517 717 lub 663 735 217 lub 669 697 740
 
Urząd Miasta Rejowiec 
ul. Wiktoryna Zaleskiego 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 81 59 lub 82 568 85 56/ 82 565 887 53
e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 605 150 590 lub 661 917 812 lub 691 595 166
 
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny 
ul. Lubelska 16
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 42 11/ 82 566 42 11
e-mail: sekretariat@rudahuta.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: . 602 139 572 lub 664 410 223 lub 503 109 743
 
Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 60 33/ 82 568 60 33
sekretariat@rudahuta.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 151 188 lub 663 778 186 lub 511 244 565
 
Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 567 30 12 lub 82 567 30 81/ 82 567 30 12
e-mail: ug@sawin.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 504 568 910 lub 506 478 268 lub 504 746 252
 
Urząd Miasta Siedliszcze
ul. Szpitalna 15 A
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 569 22 15 lub 82 569 22 02/ 82 569 22 02
e-mail: gmina@siedliszcze.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 504 568 910 lub 506 478 268 lub 501 951 513
 
Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 569 32 66/ 82 569 32 22
e-mail: ugwierzbica@wp.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  608 662 905 lub 696 528 029 lub 728 151 828
 
Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 20 B
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 566 91 02 lub 82 566 91 78/ 82 566 91 02
e-mail: gmina@wojslawice.com
kontakt po godz. pracy i w dni wolne:  601 854 241 lub 785 991 070 lub 516 418 851
 
Urząd Gminy Żmudź
tel./fax kontaktowy w godz. pracy: 82 568 01 82/ 82 568 06 20
e-mail: urzad@zmudz.gmina.pl
kontakt po godz. pracy i w dni wolne: 601 151 188 lub 663 778 186 lub 511 244 565